Dotacje unijne

„Budowa zintegrowanych systemów wspomagających i optymalizujących prace oraz bezpieczeństwo rozdzielnicy SN”

Projekt polega na realizacji prac badawczych mających na celu przygotowaniu gotowych rozwiązań wspomagających działanie i eksploatację rozdzielnic SN (SN – Średniego Napięcia) w obszarze bezpieczeństwa, prewencji oraz wydajności. Projektowane narzędzia w momencie ich wdrożenia do produkcji będą oferowane klientom samodzielnie (kompletne rozdzielnice) jak również jako pojedyncze podzespoły kompatybilne z istniejącymi już na rynku rozdzielnicami.

Dzięki sparametryzowanym funkcjonalnościom zapewnią niezawodność i bezpieczeństwo obsługi, a w przypadku nagłej awarii wyeliminują sytuacje związane z narażeniem życia operatorów. Oprócz wyżej wymienionych, funkcjonalności pozwolą na pełną identyfikację zdarzeń i procesów zachodzących w trakcie pracy rozdzielnicy oraz uproszą nadzór, obsługę i konserwację urządzeń wspomagających rozdział energii elektrycznej. Dodatkowo zostaną wprowadzone rozwiązania zwiększające wydajność prądową rozdzielnic.

Zakres prac stanowi odpowiedź na potrzeby rynku związane z aktualnym stanem infrastruktury energetycznej w Polsce i Świecie oraz dążeniem z zwiększania pewności zasilania, wydajności i sprawności urządzeń a także problemami z doświadczoną i wykwalifikowaną kadrą obsługującą rozdzielnice i sieć. Wprowadzone na rynek urządzenia będą w pełni przystosowane do pracy w sieciach SMART GRID.

Prowadzone przez Konsorcjum (Elektrometal Energetyka, Instytut Elektrotechniki) prace zakończą się zgłoszeniami patentowymi, a także uzyskaniem wzoru przemysłowego. Wskazane w projekcie obszary badawcze zostały opracowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń członków oraz lidera konsorcjum, którego ostatnie wdrożone wyniki badań zostały nagrodzone min. Złotym Medalem targów ENERGETAB 2015 (np.: rodzina uniwersalnych sterowników polowych e²TANGO).

W wyniku prac powstanie Zintegrowany system zabezpieczający sterowniczo-rozdzielczy (ZSZ).

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo – rozwojowej w gospodarce” REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2014-2020”

Projekt realizowany w ramach Działania 1.2 „Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw”

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA, Instytut Elektrotechniki

Całkowita wartość projektu: 5 221 383,78 zł

Wartość dofinansowania: 3 283 562,51 zł

Poziom dofinansowania projektu: 66,41%


25/3/2015 

dla rozwoju Mazowsza

W ramach funduszy unijnych realizujemy projekt:

„Wdrożenie wyników badań i wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktów”.

W ramach projektu realizowane są zakupy niezbędnego wyposażenia, dzięki któremu unowocześniamy nasz Dział Produkcji i Dział Badawczo-Rozwojowy. Dzięki poczynionym inwestycjom wprowadzamy na rynek innowacyjne produkty, do których należą między  innymi sterowniki pól SN – urządzenia integrujące funkcje zabezpieczające, sterownicze, rejestracyjne i kontrolne w polach średniego napięcia. Kluczowym ich elementem są systemy zabezpieczeń, bowiem od ich szybkiego i skutecznego działania zależy bezpieczeństwo osób obsługujących i zapewnienie nieprzerwanych dostaw energii. Projektowane przez nas sterowniki oparte są na inteligentnych algorytmach zabezpieczeniowych pozwalających na skrócony czas reakcji. Dodatkowo zintegrowanie dodatkowych funkcji pozwoli na obniżenie kosztów produktu finalnego. Rozbudowane funkcje kontrolne i sterownicze zwiększą poziom bezpieczeństwa również poprzez eliminowanie dostępu osób nieuprawnionych i realizację blokad zapobiegających nieprawidłowym czynnościom łączeniowym. Nowoczesny interfejs użytkownika i rozbudowane narzędzia inżynierskie ułatwią konfiguracje, uruchamianie i codzienną obsługę urządzeń. Modułowa budowa zapewni łatwe dostosowanie urządzenia do specyficznych wymagań klienta. 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 ORAZ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO”

Projekt realizowany w ramach działania 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.

„Wdrożenie wyników badań i wprowadzenie na rynek innowacyjnej gamy produktów”.

Beneficjent: Elektrometal Energetyka SA

Całkowita wartość projektu: 1 496 910,00 zł

Wartość dofinansowania: 608 500,00 zł

Poziom dofinansowania projektu: 50%


Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.