Company’s Headquarters

ELEKTROMETAL ENERGETYKA SA
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
T: (48) 22 350 75 50
F: (+48) 22 350 75 51
REGON: 146888618
NIP: 951-23-72-169
KRS 0000479639
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.700.000,00 zł wpłacony w całości.

Department Centre
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

 

Mariusz Radziszewski
Director of Sales Department Centre
T: (+48) 661 567 439
M:mariusz.radziszewski@elektrometal-energetyka.pl

 

Adam Gawłowski
Director of Energy Market
T: (+48) 665 332 164

M:  adam.gawlowski@elektrometal-energetyka.pl

 

Regional Office in Poznań
ul. Starołęcka 18, lok. 317
61-361 Poznań

Andrzej Jądrzyk
Regional Manager
T: 
(+48) 724 700 642
M: andrzej.jadrzyk@elektrometal-energetyka.pl

Department South
ul. Kościuszki 17, 43-100 Tychy

Arkadiusz Stępski
Director of Sales Department South
T: 
(+48) 661 642 794
M: arkadiusz.stepski@elektrometal-energetyka.pl

Łukasz Słowikowski
Director of Industry and Energy
T: 
(+48) 728 548 988 
M: lukasz.slowikowski@elektrometal-energetyka.pl
 

Department in Petersburg

Yury Korneev
Business Development Director
T: +7(921) 957 77 34
M: korneev@elektrometal-energetyka.eu

Tenders & Sales Support Department
T:  +(48) 601 434 392
M: przetargi2@elektrometal-energetyka.pl

Monika Mińkowska
Manager of Tenders & Sales Support Department
M: monika.minkowska@elektrometal-energetyka.pl

Customer Service
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa
T: 
(+48) 22 350 75 50; F: (+48) 22 350 75 51

Agata Haligowska
Administration Specialist
T: (+48) 22 350 75 50 
M: biuro@elektrometal-energetyka.pl
                                    

Export Department
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Paweł Krogulec
Export Director
T: 
(+48) 665 910 302
M: pawel.krogulec@elektrometal-energetyka.pl

Service Department
ul. Mazura 18A, 02-830 Warszawa

Albert Nowak
Service Engineer
T: 
(+48) 661 767 508
M: serwis@elektrometal-energetyka.pl

M: albert.nowak@elektrometal-energetyka.pl

 

Wojciech Stępniak
Service Engineer
T: 
(+48) 661 563 020
M: serwis@elektrometal-energetyka.pl

M: wojciech.stepniak@elektrometal-energetyka.pl